Uniwersytet Śląski laureatem konkursu „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” (październik 2014)

Uniwersytet Śląski znalazł się w gronie zwycięskich projektów w konkursie „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców” ogłoszonym przez Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt pt. „Polskie atrakcyjne studiowanie. Kulturowo-językowa interaktywna platforma dla cudzoziemców” napisany przez przedstawicieli Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich uzyskał bardzo wysokie noty komisji i znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej konkursu. Projekt zakłada promocję wszystkich oferowanych przez Uniwersytet Śląski kierunków studiów, w szczególności zaś kierunków adresowanych do kandydatów na studia z zagranicy oraz tych, które w założeniu prowokują do działań o charakterze międzynarodowym.

https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wiecej-zagranicznych-studentow-na-polskich-uczelniach-konkurs-na-najlepsze-projekty-promocyjne-rozstrzygniety.html

Accessibility