Uniwersytet Śląski na targach edukacyjnych w Brazylii (13-24 marca 2015)

Mgr Agata Rudzińska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz mgr Joanna Laskowska, kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ w dniach od 13.03 do 24.03.2015 wezmą udział w targach edukacyjnych w São Paulo w Brazylii, gdzie zaprezentują i przedstawią szeroki wachlarz możliwości studiowania na Uniwersytecie Śląskim, będą również promowały polski język, kulturę i tradycje. Wykładowczynie poprowadzą m.in. pokazowe lekcje języka polskiego, zachęcając do przyjazdu na staże językowe, pełne i częściowe studia oraz praktyki.

Mgr Agata Rudzińska oraz mgr Joanna Laskowska przeprowadzą także cykl zajęć lektoratowych, seminaryjnych oraz konwersatoryjnych na Federalnym Uniwersytecie Parany w Kurytybie (UFPR), z którym Uniwersytet Śląski współpracuje w ramach umowy bilateralnej oraz na Katolickim Uniwersytecie Parany w Kurytybie (PUCPR). Jest to kolejny już wyjazd pracowników Uniwersytetu Śląskiego do Brazylii. Organizowane tam wykłady i zajęcia lektoratowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem studentów, organizacji i instytucji polskich i polonijnych zrzeszających osoby polskiego pochodzenia oraz te w sposób szczególny zainteresowanych poznawaniem naszego kraju. Mgr A. Rudzińska oraz mgr J. Laskowska udadzą się także do Ambasady RP w Brasilii, z którą Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ pracuje nad stworzeniem multimedialnej platformy, na której zamieszone zostaną filmy promujące i zachęcające do uczenia się języka polskiego. Brazylia jest także jednym z krajów, do których kierowany jest projekt „Polskie atrakcyjne studiowanie. Kulturowo-językowa interaktywna platforma dla cudzoziemców” prowadzony przez Uniwersytet Śląski Realizowany przez uczelnię projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor.

Efektem wyjazdów jest intensywna współpraca między UŚ i brazylijskimi uniwersytetami w Kurytybie oraz Brasilii, a także publikacja książkowa – wydany w ramach projektu pt. „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe” prowadzonego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach konkursu MSZ „Współpraca z Polonią i Polakami 2014” tom wierszy Paula Lemińskiego, wybitnego brazylijskiego poety lingwisty polskiego pochodzenia. Stale rosnące zainteresowanie Polską sprawia, że obecnie w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich języka polskiego uczy się siedmioro Brazylijczyków, którzy po ukończeniu kursu pragną rozpocząć studia na Uniwersytecie Śląskim.

 

Accessibility