Uniwersytet Śląski na targach edukacyjnych w Brazylii (16-26 marca 2014)

Od 16 do 26 marca 2014 r. trwają polskie targi Salão do Estudante w Brazylii organizowane przez Ambasadę RP w Brasilii i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet Śląski reprezentują dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz mgr Agnieszka Tambor z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Wykładowczynie biorą udział w oficjalnych spotkaniach z władzami uniwersytetów w Kurytybie (Federalny Uniwersytet Parany, z którym UŚ od dwóch lat intensywnie współpracuje w ramach umowy bilateralnej, oraz Katolicki Uniwersytet w Paranie) i przedstawicielami środowisk polonijnych. W atrakcyjny sposób zachęcają również do podejmowania studiów na UŚ, motywując do nauki języka polskiego m.in. w czasie cyklu lekcji pokazowych języka polskiego jako drugiego i jako obcego. Główną nagrodą w studenckiej loterii „Enjoy Poland!” dla uczestników Międzynarodowych Targów Językowych Salão do Estudante w Brasilii był ufundowany przez JM Rektora UŚ, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia bezpłatny udział w XXIV letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w sierpniu 2014 roku w Cieszynie, co sprawiło, że loteria cieszyła się ogromnym wręcz zainteresowaniem uczestników. Losowanie nagród miało miejsce na zakończenie Dnia Polskiego. Osobą ciągnącą losy była pani Magdalena Jasińska, wicedyrektor Departamentu Strategii MNiSW. Główną nagrodę wylosowała Mariana Lozzi Teixeira, studentka dziennikarstwa, która jest zachwycona możliwością wyjazdu do Polski. Podczas polskiego kiermaszu wiedzy poszczególne polskie uniwersytety prezentowały swoje ośrodki, czemu towarzyszył także mecz Polska-Brazylia i wiele innych atrakcji. Dr Aleksandra Achtelik prowadzi na Federalnym Uniwersytecie Parany w Kurytybie cykl seminariów z języka polskiego jako obcego z elementami realioznawstwa, konwersatoriów i seminariów, zaś mgr Agnieszka Tambor – cykl wykładów po angielsku na temat współczesnego kina polskiego. Są to wykłady otwarte dla wszystkich chętnych studentów UFPR.

Agradeçemos a todos que participaram ontem do Dia Polonês na Universidade de Brasília. Esperamos que tenham se divertido…

Opublikowany przez Embaixada da Polônia Brasília na 20 marca 2014

Accessibility