zdjęcie: rzeka w Lublanie

Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia słoweńskiej polonistyki (11-19 maja 2015)

W dniach od 11 do 19.05.2015 r. dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ wezmą udział w obchodach 40-lecia istnienia polonistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie w Słowenii. Na uroczystości będą obecni Ambasadorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej w Lublanie oraz goście z uniwersytetów i ambasad z Polski, z Czech i ze Słowacji. W trakcie sympozjum wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego wygłoszą referaty: dotyczące kulturowych uwarunkowań nauczania języka polskiego jako obcego oraz transferów genologicznych w poezji. Prof. Jolanta Tambor oraz prof. Romuald Cudak wygłoszą także gościnne wykłady z zakresu dialektologii oraz poezji lingwistycznej dla studentów słoweńskiej polonistyki. Związki, które łączą Szkołę Języka i Kultury Polskiej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich ze słoweńską polonistyką są bardzo silne, wymienić należy chociażby konferencje naukowe, umowę o wymianie pracowników i studentów w ramach programu Erasmus+, udział studentów ze Słowenii w organizowanej w Cieszynie letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz letnich warsztatach w ramach programu CEEPUS oraz staże naukowo-badawcze realizowane przez stypendystów Rządu RP w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. Od października 2013 roku na Uniwersytecie w Lublanie pracuje dr Maria Wacławek, lektorka języka polskiego jako obcego, która od wielu lat związana jest ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Accessibility