Uroczyste otwarcie lektoratu języka polskiego w Dżakarcie (6 listopada 2015)

W piątek 6 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Indonezyjskim w Dżakarcie odbyła się uroczystość otwarcia lektoratu języka polskiego jako obcego. W uroczystości wzięli udział m.in. Tadeusz Szumowski, Ambasador RP w Indonezji oraz Paulina Chandrasari Kusuma, dyrektor Biura Międzynarodowego Uniwersytetu Katolickiego Atma Jaya w Dżakarcie. Dzięki staraniom prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, przewodniczącego KRASP, Ambasady RP w Indonezji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej udało się uruchomić pierwszy lektorat polonistyczny w Indonezji. Zajęcia w Dżakarcie prowadzić będzie mgr Marta Świderska, absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez SJiKP UŚ. Studenci Uniwersytetu Indonezyjskiego uczestniczący w zajęciach z języka polskiego studiują europeistykę, a w ramach studiów realizują także tzw. kurs wyszehradzki, który rozpoczęto w Dżakarcie w 2013 roku dzięki staraniom Ambasady RP w ramach trwającej prezydencji Polski w grupie V4 – są zatem mocno zmotywowani do nieustannego pogłębiania wiedzy o Polsce. Studenci na początek nauki otrzymali pomoce dydaktyczne oraz podręczniki do uczenia się języka polskiego.

Accessibility