Uroczyste zakończenie Studiów Podyplomowych w Irlandii (26-27 maja 2017)

W dniach 26-27 maja br. w Dublinie odbędzie się ostatni zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (edycja w Irlandii), podczas którego słuchaczom zostaną  wręczone świadectwa ukończenia Studiów. W uroczystości będą uczestniczyli: Katarzyna Kasperkiewicz, I sekretarz/wicekonsul Ambasady RP w Dublinie, dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej, prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Monika Kostka, prezes Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, dr hab. Aleksandra Achtelik, kierownik Studiów.

Zagraniczna edycja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Dublinie rozpoczęła się rok temu. Wcześniejsze edycje miały miejsce w Niemczech, na Ukrainie, Węgrzech i we Włoszech. Projekt zainicjowany został przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne, do którego z całej Irlandii wpływały listy od nauczycieli i animatorów kultury polskiej zainteresowanych taką formą edukacji. Naukę rozpoczęło ponad dwadzieścia osób, które chciały zdobyć nowe kwalifikacje i poszerzyć swe kompetencje glottodydaktyczne. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu – wykładowcy zajmujący się nauczaniem języka polskiego jako obcego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach byli delegowani do Irlandii, by przeprowadzić cykl wykładów, seminariów i konwersatoriów. Łącznie do Dublina pojechało trzydziestu specjalistów zajmujących się glottodydaktyką. Ponadto w sierpniu, w czasie organizowanej przez SJiKP UŚ w Cieszynie letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej odbyła się praktyka. Słuchacze uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz hospitowali i samodzielnie prowadzili lekcje w grupach cudzoziemców uczących się języka polskiego, a także zapoznali się z regionem, uczestnicząc w wyjazdach edukacyjnych.

27 maja 2017 roku zostaną im wręczone świadectwa ukończenia Studiów. Absolwentami Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego zostanie grupa 21 słuchaczy, którzy – mamy nadzieję – będą na terenie Irlandii uczyć języka i kultury polskiej.

Accessibility