Uroczystość otwarcia Centrum Studiów Polskich na Northeastern University w Shenyang w Chinach (czerwiec 2015)

Od 10 czerwca 2015 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego gości na Northeastern University w Shenyang w Chinach, z którym od dwóch lat uczelnia prowadzi dzięki zawartej umowie bilateralnej wspólne działania naukowo-dydaktyczne. 

12 czerwca w czasie oficjalnej wizyty odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Studiów Polskich (Polish Studies Center) na Northeastern University w Shenyang w Chinach. Jest to istotne w planowaniu długofalowej współpracy mającej na celu utworzenie polonistyki na NEU oraz zainteresowaniu chińskich studentów studiami w języku polskim na różnych kierunkach na Uniwersytecie Śląskim. W Shenyang od dwóch lat zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego prowadzi mgr Adam Antoniewicz, od wielu lat związany ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. Mgr Adam Antoniewicz został wybrany dyrektorem nowo otwartego centrum. Na Northeastern University trwają rozmowy dotyczące przygotowania i opracowania programu wspólnych studiów na obydwu uczelniach.

Podczas wizyty Uniwersytet Śląski reprezentują: dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora UŚ ds. studentów zagranicznych, prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż – dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, dr hab. prof. UŚ Piotr Porwik – prodziekan ds. naukowych i studenckich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, prof. dr hab. Grażyna Chełkowska – zastępca dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Jacek Szade z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Delegacji towarzyszy mgr Karolina Pawlik, doktorantka Wydziału Filologicznego, obecnie stypendystka prestiżowego stypendium w Szanghaju, która pełni rolę tłumaczki.

http://neunews.neu.edu.cn/campus/english/2015-06-15/36390.html

Accessibility