V Międzynarodowa Konferencja Magistrantów (10 maja 2017)

10 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Magistrantów. Otwarcie konferencji zaplanowane jest na godzinę 10:00 w Sali Rady Wydziału im. Z.J. Nowaka. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ, Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ i Koło Naukowe Studentów „Wieża Babel”. Celem spotkania jest umożliwienie magistrantom oraz doktorantom pierwszych lat studiów III stopnia zaprezentowania fragmentów prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych. W konferencji wezmą udział zarówno obcokrajowcy studiujący w Polsce, jak i polscy studenci, których zainteresowania skupiają się na aspektach porównawczych, interkulturowych, pozwalających pokazać różnokulturowe spojrzenia na zjawiska polskie lub polski punkt widzenia zjawisk obcych. Jest to niepowtarzalna okazja do przedstawienia postrzegania przez cudzoziemców polskiej literatury, kultury i języka oraz przez Polaków obcych literatur, kultur, języków, a także do dyskusji nad tymi zagadnieniami w gronie międzynarodowym, z udziałem profesorów, wykładowców, promotorów, językoznawców, kulturoznawców i literaturoznawców.

Zobacz plakat.

Accessibility