Warsztaty dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej

3 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej. Projekt, który wspólnie koordynuje Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej, ma na celu wymianę doświadczeń, poszerzenie horyzontów uczniów oraz studentów, a także współdziałanie na rzecz rozwoju wiedzy o różnych kulturach i ograniczaniu stereotypowego postrzegania świata.

W tym roku szkolnym grupa studentów i doktorantów z Korei Południowej, Węgier, Kirgistanu, Meksyku, Turcji i Włoch prowadzić będzie cykliczne spotkania językowo-kulturowe, w czasie których zaprezentują swe kraje i obyczaje. Zajęcia odbywać się będą pod opieką grona pedagogicznego.

Z ramienia SP nr 20 w Rudzie Śląskiej zajęcia koordynuje pani Grażyna Małyska.

http://sp20.elsat.net.pl/

 

Accessibility