Warsztaty dla wykładowców i lektorów w Pekinie

W pierwszej połowie września 2017 roku prof. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ wraz z dr Agnieszką Tambor z KMSP wzięły udział w warsztatach dla nauczycieli i lektorów organizowanych przez Pekiński Uniwersytet Języków Obcych. Warsztaty obejmowały lekcje pokazowe, wykłady zamknięte dla grona obecnych i przyszłych lektorów języka polskiego (wzięli w nich udział także wybrani studenci IV roku studiów licencjackich, którzy swoją przyszłość planują związać z Polską i nauczaniem języka polskiego) oraz wykłady otwarte. Warsztatom patronowała też Ambasada RP w Pekinie: otwierała je Magdalena Czechońska, dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie, a zamykała Natalia Popczyk, radca Ambasady. Inauguracją warsztatów był wykład prof. Jolanty Tambor dotyczący metodyki nauczania języka polskiego, a także pokazujący możliwości, jakie dają współczesne podręczniki. Podczas warsztatów odbyło się kilka lekcji pokazowych – w tym lekcje prof. Jolanty Tambor, dr Agnieszki Tambor oraz mgr Sabiny Strózik związanej z Uniwersytetem Śląskim. Zajęcia obserwowali nie tylko wykładowcy i lektorzy z pekińskiej polonistyki, ale także goście z polonistyki w Kantonie. Pierwszego dnia warsztatów została także uroczyście otwarta wystawa o języku polskim (wykonana na zlecenie MSZ przez Bibliotekę Narodową POLONA), która swój premierowy wernisaż miała podczas VI Światowego Kongresu Polonistów organizowanego przez Uniwersytet Śląski w czerwcu 2016 roku. Wystawa umieszczona w bibliotece uniwersyteckiej jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, została bowiem przetłumaczona na język chiński przez Zhao Weiting. Pani Zhao jest obecnie stypendystką UŚ i realizuje program podwójnego dyplomu doktorskiego na UŚ i BFSU.  Otwarcie i zamknięcie warsztatów zaszczyciła swoją obecnością najwybitniejsza tłumaczka polskiej literatury – największa promotorka kultury polskiej na terenie Chin – prof. Yi Lijun. Podczas warsztatów dr Agnieszka Tambor wygłosiła wykład w języku angielskim otwarty dla wszystkich studentów BFSU. Na wykładzie Krótka historia polskiej animacji zjawiło się ponad 100 osób. Studenci nieuczący się do tej pory języka polskiego po wykładzie wyrażali swoje ogromne zainteresowanie polską kinematografią, a entuzjastyczne przyjęcie zarówno treści wykładu, jak i puszczanych podczas niego filmów pozwala mieć nadzieję na dalsze zainteresowanie słuchaczy Polską i jej kulturą.

 

Zobacz także: http://polish.cri.cn/1221/2017/09/20/341s137397.htm

 

Accessibility