Warsztaty polonistyczne (14-28 sierpnia 2007)

Tegoroczne warsztaty polonistyczne organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęły się uroczystą inauguracją 14 sierpnia (chociaż uczestnicy przybyli do Cieszyna już 13 sierpnia na spotkanie organizacyjne), i potrwają do 28 sierpnia 2007 roku. W warsztatach bierze udział wyjątkowo duża liczba osób, bo aż 47 uczestników z 11 różnych krajów, między innym z Wielkiej Brytanii, Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Luksemburga, Łotwy, Polski, Rosji, Szwajcarii oraz Ukrainy.

Uczestnicy warsztatów to zarówno nauczyciele języka polskiego pracujący w szkołach poza granicami Polski, pracownicy naukowi zagranicznych polonistyk, tłumacze z języka polskiego i na język polski, dziennikarze polonijni, jak i osoby zainteresowane i propagujące w różnoraki sposób język i kulturę polską. Udział wielu osób w szkoleniu współfinansowany jest przez Senat RP, Urząd Marszałkowski w Katowicach oraz Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

Tegoroczny program związany jest z technikami i metodami kształcącymi poszczególne sprawności językowe w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, jakimi są: rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Stąd w programie znalazły się takie przedmioty, jak: Kształcenie i rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i Poprawa prac pisemnych – warsztat pracy nauczyciela prowadzone przez dr Barbarę Morcinek – obecnie lektorkę języka polskiego na Uniwersytecie w Tokio, Kształcenie i ocenianie sprawności mówienia, przygotowane przez dr Aleksandrę Achtelik – wicedyrektora, czy chociażby Czytanie ze zrozumieniem – zajęcia prowadzone przez dr Danutę Krzyżyk – pracownika Katedry Dydaktyki Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W programie znalazł się także wykład dotyczący problematyki regionalizmów, tak ważnej w nauczaniu na terenie pogranicza – który, wygłoszony przez dr hab. Jolantę Tambor, otworzył tegoroczne warsztaty. Kadra naukowa warsztatów to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, specjaliści z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, prowadzący zajęcia lektoratowe z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej i w wielu miejscach na świecie (Tokio, Pekin, Skopie, Genua itp.), autorzy podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminatorzy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Ponadto uczestnicy kursu wzięli już udział w zajęciach dotyczących wykorzystania w nauce języka polskiego jako obcego technik multimedialnych, zapoznali się z propozycjami budowania programu dla szkół polonijnych, a także zetknęli się z zagadnieniami reklamy i języka emocji. W najbliższy czasie będą mogli dowiedzieć się więcej o nauczaniu gramatyki języka polskiego, polskiej frazeologii, o współczesnych słownikach języka polskiego, retoryce w szkole, a także zapoznać się z najnowszymi podręcznikami do nauki języka polskiego jako obcego. Uczestnicy mieli także okazję zobaczyć i omówić lekcję pokazową. Warsztatowcy to zresztą osoby ciągle obcujące z językiem polskim, niezwykle cenna jest więc wymiana doświadczeń i wiedzy zarówno pomiędzy samymi uczestnikami, jak i uczestnikami i pracownikami Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

W ramach warsztatów odbył się także panel dyskusyjny, na który przybyli nauczyciele z Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej, by porozmawiać o problemach związanych z nauczaniem języka na terenie pogranicza.

Pobyt w Cieszynie to jednak nie tylko okres wytężonej pracy i nauki, ale także zabawy i możliwość zapoznania się z polską kinematografią, muzyką klasyczną oraz ludową i biesiadną, udział w Turnieju Tłumaczy, Sprawdzianie z polskiego i Wieczorze Narodów, a także wielu innych imprezach towarzyszących oraz możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc południowej Polski.

Mamy nadzieję, że przybyli do nas goście wyjadą bogatsi o nowe doświadczenia i pomysły oraz, że powrócą do Cieszyna za rok, by wziąć udział w kolejnych warsztatach polonistycznych.

Accessibility