Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w „Warsztatach z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego”, organizowanych bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z licencjami creative commons oraz uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych ze  szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodatkowo w trakcie spotkania będzie można uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, w tym bezzwrotnych dofinansowań dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej,  środków na wynagrodzenia autorskie za publikację utworów w czasopismach naukowych oraz wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej.

Warsztaty odbędą się w dniu 20 marca 2019 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11a (czas trwania około 2 godzin + pytania uczestników).

 Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach poprzez rejestrację na stronie www.warsztaty-kopipol.pl oraz przesyłania propozycji interesujących Państwa pytań z zakresu tematycznego wskazanego powyżej bezpośrednio do Stowarzyszenia Kopipol na adres mailowy: kopipol@kopipol.pl

 

Program warsztatów

Plakat

 

Przydatne linki:

Strona główna Stowarzyszenia KOPIPOL – www.kopipol.pl

Strona główna warsztatów (w tym formularz rejestracji) – www.warsztaty-kopipol.pl

Wyszukiwarka uprawnionych autorów – repartycja indywidualna – www.wyszukiwarka.kopipol.pl

 

Accessibility