III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Obcokrajowców

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”, a także studenci magistranci międzynarodowych studiów polskich ze specjalności doradztwo kulturowe serdecznie zapraszają na III Konferencję Międzynarodowych Magistrantów, która odbędzie się 7 maja 2015 roku o godzinie 10.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach.
Konferencja będzie niepowtarzalną okazją do zaprezentowania fragmentów prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych, będzie również sprzyjała wymianie myśli w międzynarodowym gronie koleżanek i kolegów. Konferencja – organizowana już po raz trzeci – skierowana jest do magistrantów obcokrajowców oraz do studentów polskich, którzy piszą prace dyplomowe poświęcone aspektom, na które spojrzeć można z wielu perspektyw – szczególnie zaś tych o charakterze kontrastywnym oraz komparatystycznym.
Zgłoszenia (zawierające tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do 30 kwietnia na adres: konferencja.magistrantow2015@gmail.com lub szkola@us.edu.pl. O konferencji można także przeczytać na Facebooku: https://www.facebook.com/events/946460905388869

Accessibility