Wizyta delegacji Uniwersytetu Śląskiego w Shenyang i Pekinie (1-6 grudnia 2014)

Od 1 do 6 grudnia w Chinach przebywać będą prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UŚ oraz dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Program wizyty obejmować będzie m.in. oficjalne spotkania z władzami Northeastern University w Shenyang, z którym Uniwersytet Śląski od dwóch lat intensywnie współpracuje w ramach umowy bilateralnej. Dzięki temu porozumieniu na NEU został otwarty lektorat języka polskiego (trzeci w Chinach), który cieszy się ogromnym zainteresowaniem chińskich studentów. Od początku zawarcia porozumienia kilku studentów w każdym semestrze przyjeżdża na Uniwersytet Śląski, by odbyć częściowe studia na naszej uczelni oraz uczestniczyć w kursie języka polskiego jako obcego prowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Podobnie polscy studenci anglistyki z programem tłumaczeniowym chińskim wyjeżdżają do Shenyang, by podszkolić swoją znajomość języka chińskiego. Od 2013 roku na NEU jako lektor języka polskiego jako obcego pracuje mgr Adam Antoniewicz, od wielu lat związany ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Rozmowy delegacji z Uniwersytetu Śląskiego będą dotyczyć przede wszystkim dalszego rozwoju współpracy: wymiany studentów i wykładowców, publikacji, wspólnych projektów badawczych itp. W czasie wizyty nie zabraknie również czasu na oficjalne rozmowy z władzami prowincji Liaoning – z którą oficjalną współpracę prowadzi Województwo Śląskie, wspólnie działając na rzecz rozwoju obydwu regionów.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor spotkają się także z Tadeuszem Chomickim, Ambasadorem RP w Pekinie, a także wezmą udział w uroczystości obchodów 80. urodzin prof. Yi Lijun, najwybitniejszej tłumaczki literatury polskiej na język chiński. Uroczystość odbędzie się w Ambasadzie RP w Pekinie. Jednym z najważniejszych wydarzeń konferencji z okazji 60-lecia polonistyki w Pekinie będzie wręczenie przez JM Rektora UŚ Złotych Odznak „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”, którymi uhonorowani zostaną właśnie prof. Yi Lijun oraz prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, z którymi Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ od wielu lat prowadzi ożywioną współpracę.

Zobacz również: Sukces języka polskiego w Shenyang!

Accessibility