Wizyta delegacji z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych (28 czerwca 2015)

28 czerwca na Uniwersytecie Śląskim gościć będzie delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych w składzie: prof. Peng Long, JM Rektor PUJO, prof. Zhao Gang, Dziekan Wydziału Języków Europejskich, kierownik Katedry Języka Polskiego (uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”), prof. Li Yonghui, Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Ke Jing, Dyrektor Biura ds. Współpracy z Zagranicą, Ma Lin, Zastępca Dyrektora Biura ds. Współpracy z Zagranicą. Zagranicznych gości w murach Uniwersytetu Śląskiego powitają: prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UŚ, dr hab. Mirosław Nakonieczny, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji, prof. dr hab. Jolanta Tambor, Pełnomocnik JM Rektora UŚ ds. Studentów Zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim, prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji oraz mgr Jarosław Gąsior z Biura Programu Erasmus UŚ.

Uniwersytet Śląski i Szkoła Języka i Kultury Polskiej od wielu lat współpracuje z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych, dlatego też w ramach wizyty poruszone zostaną kwestie dotyczące rozszerzenia relacji i obszarów działań między naszymi uczelniami – m.in. o projekty związane z programem Erasmus+. By zainicjować nowe planowane projekty, rektorzy obydwu uczelni podpiszą memorandum w sprawie zintensyfikowania współpracy w dziedzinie języka polskiego. W Chinach zainteresowanie językiem polskim oraz odbyciem części studiów na polskich uczelniach wyższych sukcesywnie wzrasta, o czym świadczy m.in. otwarcie w Shenyang w prowincji Liaoning Centrum Studiów Polskich – jednostki, którą kieruje mgr Adam Antoniewicz, lektor na Northeastern University od wielu lat związany ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Istotnym punktem programu mającym na celu zapoznanie członków delegacji z topografią Śląska będzie także zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca, górniczych dzielnic Katowic z ich charakterystyczną zabudową.

Accessibility