Wizyta przygotowawcza studentów z Uniwersytetu w Chmielnickim (20-28 lutego 2016)

Od 20 do 28 lutego w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ gościła grupa pięciorga studentów Uniwersytetu w Chmielnickim, z którym Uniwersytet Śląski współpracuje w ramach umowy bilateralnej. Umowa ta obejmuje także wymianę studentów i kadry naukowej. Młodzież z Ukrainy przyjechała do Katowic, by poznać system szkolnictwa wyższego w Polsce, podszkolić język polski oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego. Studenci w czasie tygodniowego pobytu uczestniczyli w zajęciach lektoratowych z języka polskiego jako obcego, popołudniowych wykładach i konwersatoriach z różnych dziedzin humanistycznych, poznali system pracy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, zwiedzili Muzeum Śląskie oraz zabytkowe dzielnice Katowic – Giszowiec i Nikiszowiec.

Accessibility