Wizyta studentów msp w Ambasadzie ChRL (21 kwietnia 2017)

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z uczelniami chińskimi jest coraz bardziej intensywna. Jednostkami UŚ, których kontakty z Chinami są najsilniejsze, są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich i Szkoła Języka i Kultury Polskiej. W roku akademickim 2016-2017 na międzynarodowych studiach polskich studenci II i III roku studiów licencjackich wybrali jako specjalność „Kultury Dalekiego Wschodu”. W ramach tej specjalności 100 godz. było poświęconych językowi, dziejom, kulturze i cywilizacji Chin – zajęcia prowadzili wykładowcy z Chin (notabene świetnie mówiący po polsku): prof. Zhao Gang z Beijing University of Foreign Studies (dziekan Wydziału Języków Europejskich) jako profesor wizytujący, dr Li Yinan, kierownik Katedry Języka Polskiego BFSU, Yu Shengmiao z Akademiii Muzycznej w Katowicach i inni. Studenci brali udział w wielu imprezach poświęconych Chinom i chińskiej kulturze (obchody Chińskiego Nowego Roku w kopalni Guido w Zabrzu, warsztaty kulinarne, warsztaty kaligrafii chińskiej itd.). Zwieńczeniem cyklu była wizyta w Ambasadzie ChRL w Warszawie na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Xu Jian oraz Radcy Kulturalnej Ambasady Cai Lian. Wszyscy mieli okazję nie tylko wysłuchać prezentacji chińskich dyplomatów, ale także osobiście – w czasie przyjęcia przygotowanego w reprezentacyjnym hallu Ambasady – rozmawiać z Ambasadorem, Radcą i młodymi dyplomatami z różnych wydziałów. Na zakończenie zostali obdarowani albumami i publikacjami na temat sztuki, gospodarki i polityki współczesnych Chin, a dyplomatom przekazano materiały o Uniwersytecie Śląskim.

Accessibility