Wizyta studentów Wydziału Filologicznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (13 stycznia 2017)

W piątek, 13 stycznia 2017 roku w Sali Beskidzkiej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z Magdaleną Szewczuk-Szturc, pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Joanną Janecką – Kierownik Oddziału w tym Wydziale, aktywnie opiekującą się m.in. programem integracji społeczności romskiej w województwie śląskim. W spotkaniu prowadzonym przez prof. dr hab. Jolantę Tambor wzięli udział studenci Wydziału Filologicznego: II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów śląskich oraz I roku magisterskich międzynarodowych studiów polskich. Rozmowy na temat sytuacji przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w naszym województwie wzbudziły duże zainteresowanie studentów, którzy mieli okazję rozwiać swe wątpliwości i zadać nurtujące ich pytania specjalistom na co dzień zajmującym się niniejszą tematyką.

Accessibility