Wizyta w ramach „Dni Niemieckich w Polsce. Dni Polskich w Niemczech” (czerwiec 2011)

27 czerwca 2011 roku odbyło się pierwsze z cyklu spotkań w ramach „Dni Niemieckich w Polsce. Dni Polskich w Niemczech” z okazji 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.

Do Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ przyjechała grupa 8 profesorów i 17 studentów z Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle. Z tej okazji pani prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych wygłosiła wykład na temat śląskiej tożsamości. Odbyło się również seminarium poświęcone śląskiemu kinu i kinu na Śląsku, które poprowadziła mgr Agnieszka Tambor. Dodatkowo w programie spotkania znalazł się pokaz filmowy w Centrum Sztuki Filmowej oraz panel dyskusyjny na temat dalszej współpracy między obiema uczelniami, w którym wzięli udział ze strony polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor, dr hab. Romuald Cudak,kierownik Pracowni Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie, mgr Agnieszka Tambor i mgr Magdalena Knapik. Goście poznali również bliżej Katowice i region zwiedzając między innymi Nikiszowiec i Giszowiec oraz kosztując specjałów kuchni polskiej podczas specjalnie dla nich zorganizowanego poczęstunku.

Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Accessibility