Wizyta wykładowców i studentów z Uniwersytetu w Zagrzebiu (17 kwietnia 2015)

17 kwietnia 2015 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej oraz w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich gościć będzie grupa wykładowców i studentów z Uniwersytetu w Zagrzebiu pod opieką dr Djurdicy Cilić Skeljo oraz mgra Miroslava Hrdlicki. Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet w Zagrzebiu łączy wieloletnia współpraca naukowo-badawczo-dydaktyczna, dzięki której możliwe są obopólne przyjazdy i wyjazdy wykładowców i studentów. Grupę gości z Uniwersytetu w Zagrzebiu podejmie mgr Agnieszka Tambor, która przedstawi ofertę naszego Uniwersytetu skierowaną do studentów cudzoziemców, a także wygłosi wykład na temat obecności Polski i Polaków w kinie światowym. W czasie wizyty omówione zostaną również tematy dotyczącej dalszej współpracy.

Accessibility