Wizyta wykładowczyni z Białoruskiego Uniwersytetu Narodowego (24 lutego-3 marca 2016)

Gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich była mgr Liubou Padporynava, wykładowczyni Białoruskiego Uniwersytetu Narodowego w Mińsku, która w dniach 24 lutego – 3 marca poprowadziła cykl wykładów i konwersatoriów dla studentów międzynarodowych studiów polskich, rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim, filologii polskiej (specjalności nauczanie polonistyczne wśród obcokrajowców), a także Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Zajęcia obejmowały aspekty literaturoznawcze (m.in. wizerunek Adama Mickiewicza na Białorusi), kulturoznawcze (związki polsko-białoruskie na przestrzeni wieków), jak i językoznawcze (trudności wymawianiowe Białorusinów uczących się jpjo).

Wykłady mgr Liubou Padporynavej zrealizowane zostały dzięki wieloletniej współpracy Szkoły Języka i Kultury Polskiej i Katedry Polonistyki mińskiego Białoruskiego Uniwersytetu Narodowego.

Accessibility