Polskie filmy z polską filmoznawczynią w Seattle

Dr Justyna Budzik z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, która jest od wielu lat związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej na University of Washington uczy języka polskiego i prowadzi zajęcia o polskim kinie i fotografii. Angażuje się w różne działania edukacyjne i promujące kulturę polską poza uczelnią – np. w czasie Festiwalu Filmów Polskich, który odbywał się w Seattle w październiku 2017 r. prowadziła serię spotkań z zaproszonymi filmowcami oraz tłumaczyła wiele rozmów z uczestniczącymi w festiwalu gośćmi.

Accessibility