Wyjazdowe warsztaty polonistyczne na Ukrainie

Na Ukrainie został zrealizowany projekt „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”, który adresowany był dla nauczycieli języka polskiego oraz osób polskiego pochodzenia doskonalących znajomość języka swoich przodków. Z ramienia Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na Ukrainę w dniach 2-11 listopada br. zostały skierowane dr hab. Aleksandra Achtelik i dr Monika Krzempek, które miały przeprowadzić cykl zajęć w Zaporożu i Żytomierzu. W ramach projektu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz cykl lekcji pokazowych. W zajęciach pokazowych uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe polskiego pochodzenia, które związane są z działającymi przy polonijnych stowarzyszeniach szkołach językowych. Polscy wykładowcy starali się, by poszczególne lekcje były przeprowadzone za pomocą zróżnicowanych metod dydaktycznych. Poszczególne zajęcia omawiano z nauczycielami, którzy je obserwowali.

W Zaporożu warsztaty odbyły się w Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza. Zajęcia zostały przeprowadzone w grupach początkujących i średnio zaawansowanych. Łącznie w warsztatach uczestniczyło ponad 40 osób. Stowarzyszeniu zostały przekazane podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego, gry i pomoce dydaktyczne. Ponadto w Zaporożu miało miejsce spotkanie z wykładowcami Zaporowskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego oraz ze studentami kierunków ekonomicznych, którzy są zainteresowani rozpoczęciem nauki języka polskiego. Polscy wykładowcy przekazali informacje dotyczące możliwości podjęcia studiów w Polsce, skorzystania z ofert międzynarodowych programów edukacyjnych oraz w trakcie zajęć seminaryjnych zwrócili uwagę, jak ważna jest świadomość różnic kulturowych w kontekście zawiązywania relacji biznesowych. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

W Żytomierzu odbyły się warsztaty dla nauczycieli, w których wzięło udział ponad dwadzieścia osób. Na zajęcia przybyli nie tylko nauczyciele z Żytomierza i okolic, ale także osoby zajmujące się nauczaniem języka polskiego jako obcego z Borysławia. Podczas zajęć poruszono zagadnienia związane z najnowszymi pomocami dydaktycznymi, które można zastosować w pracy z dziećmi i młodzieżą polskiego pochodzenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Przedstawiono propozycje form pracy z takimi podręcznikami jak „Bawimy się w polski . Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci”, „Lubię polski. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci. Część 1 i 2”, :„Z Anią przez Polskę”, „A to polski właśnie” „Tańce malowane”, „Zielona muzyka”, „Z polskim w świat”, „Polski na A”, pomoce służące do przygotowania uczniów do składania egzaminów certyfikacyjnych itp. Przybliżono słuchaczom sposoby, jak efektywnie przygotowywać uczniów do złożenia egzaminu certyfikacyjnego. Ponadto przekazano informacje tyczce możliwości zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Pokazano także stronę internetową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ponadto odbyły się lekcje pokazowe z uczniami z klas 3-8. Po zajęciach zostały omówione techniki i strategie pracy w poszczególnych klasach. Nauczyciele pokazywali podręczniki, z którymi pracują, dzieli się swoimi problemami dydaktycznymi oraz efektami pracy. Spotkania te były niezwykle owoce, nie tylko dla lokalnych nauczycieli, ale także dla polskich wykładowców, ponieważ dostarczyły im konkretnych informacji o potrzebach grupy docelowej o realiach pracy w ukraińskich szkołach, w których ma miejsce nauczanie języka polskiego.

W Żytomierzu odbyło się także spotkanie z Wiktorią Laskowską-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Wykładowcy zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia na rzecz utrzymania polskości na tym terenie.

 

Accessibility