Wyjazdowe warsztaty polonistyczne na Ukrainie

W dniach 10-22 października 2017 na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki odbyły się spotkania wykładowe i warsztatowe organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach zadania „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”.  Zajęcia przeprowadziły dr Ewa Biłas-Pleszak oraz dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz – wykładowczynie na co dzień pracujące w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studenci 4, 5 i 6 roku lwowskiej polonistyki uczestniczyli w zajęciach dotyczących odmian stylowych współczesnej polszczyzny, teorii tekstu, genologii lingwistycznej czy dyskursu i jego odmian. Przedstawienie współczesnej polszczyzny w różnych jej odsłonach oraz przybliżenie założeń wybranych opcji metodologicznych właściwych lingwistyce spotkało się nie tylko w dużym zainteresowaniem studentów, ale i wykładowców pracujących we  Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Rozmowy na temat aplikacji zaprezentowanych metodologii do badań empirycznych przyniosły korzyści zarówno uczestnikom spotkań, jaki i wykładowczyniom z Uniwersytetu Śląskiego. Studenci biorący udział w zajęciach mieli również szansę na rozmowy z native speakerkami  języka polskiego w sytuacjach  nieoficjalnych, co pozwoliło im na rozwianie zgłaszanych wątpliwości językowo-kulturowych. Projekt jest współfinansowany przez Senat RP.

 

 

Accessibility