Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w Kazachstanie

W dniach 5-15 października 2017 w Ałmacie w Kazachstanie odbyły się wyjazdowe warsztaty polonistyczne organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach zadania „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”. Zajęcia lektoratowe, seminaria i spotkania poświęcone polskiej kulturze, a także lekcje pokazowe prowadziły mgr Agata Rudzińska i mgr Anna Gawryś ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Projekt jest współfinansowany przez Senat RP.

Zajęcia odbywały się m.in. w Gimnazjum nr 23 w Ałmaty. Jest to szkoła z wieloletnimi tradycjami nauczania języka polskiego, do pracy w niej od lat kierowani są nauczyciele z ORPEG-u. Szkoła współpracuje z Konsulatem RP w Ałmaty, istnieje w niej tzw. “polska klasa”. Wykładowczynie z Uniwersytetu Śląskiego prowadziły zajęcia dla młodzieży z klas ósmej, dziewiątej i dziesiątej. W czasie zajęć wykorzystywane były najnowsze metody nauczania języków obcych, które przynoszą doskonałe efekty w grupach jednorodnych językowo. Warsztaty obejmowały również zajęcia kulturowe – młodzież poznała osiągnięcia polskich noblistów oraz wybitnych polskich twórców: pisarzy, poetów, artystów, filmowców. Młodzi słuchacze zapoznali się m.in. z elementami kultury rozrywkowej w Polsce. Przeprowadzono warsztaty językowe, których bazę językową stanowiły teksty piosenek Wojciecha Młynarskiego. Gimnazjaliści chętnie i szybko przyswajali język polski dzięki metodom i technikom dobranym do ich wieku, potrzeb i zainteresowań. Jednocześnie, dzięki interaktywnemu nauczaniu, bardzo dobrze się bawili.

Zajęcia były hospitowane przez nauczycieli jpjo oraz animatorów polskiej kultury, bowiem zainteresowanie językiem polskim w Kazachstanie rośnie, zwiększa się też zapotrzebowanie na nauczycieli języka i kultury polskiej. Coraz więcej osób – także młodzież z Ałmaty – planuje studia w naszym kraju. W lekcjach brali udział również przedstawiciele Centrum Kultury Polskiej “Więź” oraz członkowie tamtejszej Polonii. Część z nich jest w trakcie przygotowań do procesu repatriacji, zakres tematyczny  został dostosowany do ich specyficznych potrzeb.

W Ałmaty odbyły się także lekcje języka polskiego dla studentów. Zajęcia dla młodzieży były hospitowane przez nauczycieli szkół polskich oraz osoby zainteresowane nauczaniem jpjo. Grono pedagogów i przyszłych pedagogów z dużym zainteresowaniem przysłuchiwało się zajęciom oraz aktywnie uczestniczyło w ich omówieniu. Lekcje pokazowe umożliwiały wymianę doświadczeń oraz porównanie technik pracy w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Młodzież, która brała udział w lekcjach pokazowych, otrzymała pomoce do nauki języka polskiego – komplety pocztówek dydaktycznych. Nauczycielka języka polskiego – Justyna Całczyńska (ORPEG) otrzymała do dyspozycji polskiej klasy materiały do nauczania języka polskiego wydane przez SJiKP – m.in. książki z serii “Czytaj po polsku” zawierające adaptacje wybranych polskich tekstów literackich wraz z ćwiczeniami na różne poziomy zaawansowania językowego.

Accessibility