Wyjazdowe warsztaty polonistyczne w Rosji

W dniach 19-28 listopada 2017 r. w Irkucku na Syberii zorganizowane zostały zajęcia, spotkania seminaryjne, lekcje pokazowe oraz spotkania metodyczne w ramach projektu „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty języka polskiego” prowadzonego na zlecenie Senatu RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą. 

Z ramienia Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ wykłady prowadziły mgr Kinga Groszewska oraz mgr Małgorzata Nieużyła, wykładowczynie z wieloletnim doświadczeniem glottodydaktycznym. 

W warsztatach uczestniczyli nauczyciele z obwodu irkuckiego, którzy na co dzień pracują   m. in. w: Wierszynie, Ułan Ude, Usolu Syberyjskim, prowadząc lekcje języka polskiego w organizacjach polonijnych oraz szkołach, w których drugim nauczanym językiem obcym jest język polski. Ponadto w zajęciach wzięli udział wykładowcy z Uniwersytetu Państwowego w Irkucku oraz nauczyciele z Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”. Gospodarzami spotkania były lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym mgr Małgorzata Rapacz oraz wykładowczyni tejże uczelni Yekaterina Starodvorskaya. Jeden z poruszanych w ramach spotkań tematów to wykorzystanie materiałów filmowych w glottodydaktyce połączone z ćwiczeniami praktycznymi, których celem było przygotowanie ćwiczeń rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu i kompetencji gramatycznej na przykładzie fragmentów polskich filmów. Kolejny cykl dotyczył roli piosenki w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Na zajęciach tych zostały przedstawione propozycje pracy z piosenką popularną i sposoby jej wykorzystania na lekcjach. W oparciu o polskie legendy uczestnicy warsztatów przygotowywali zadania rozwijające sprawność rozumienia tekstów pisanych na różnych poziomach zaawansowania językowego. Zostały im także przybliżone techniki pracy wspomagające rozwój pisania. Wykładowczynie zwróciły uwagę na problematykę, w jaki sposób motywować studentów i uczniów do redagowania tekstów w języku polskim.

Warsztatom towarzyszyły pokazowe lekcje języka polskiego, w których uczestniczyli studenci Uniwersytetu Państwowego w Irkucku i przedstawiciele Polonii. Zajęcia odbywały się na dwóch poziomach zaawansowania – w grupie podstawowej i zaawansowanej. W grupie podstawowej skupiono się na czynnościach dnia codziennego i zainteresowaniach studentów. Natomiast grupa zaawansowana zgłębiała tajniki języka potocznego i uczestniczyła w zajęciach kulturowych poświęconych wiedzy o Polsce. Tematy spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy oraz stały się przedmiotem dyskusji nauczycieli, jak w sposób efektywny, a zarazem efektowny nauczać języka polskiego.

Uczestnicy warsztatów wzięli też udział w spotkaniu z okazji Dnia Nauczyciela, którego gospodarzem był Krzysztof Świderek, Konsul Generalny RP w Irkucku. Pan Konsul wyraził nadzieję, że tego typu warsztaty powinny zostać na stałe wpisane w kalendarz wydarzeń kulturalnych obwodu. Podkreślił, jak ważna jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności w pracy dydaktycznej. Warto nadmienić, że wydarzenia te zbiegły się w czasie z obchodami Dnia Papieskiego, które stały się kolejną okazją do spotkania z przedstawicielami Polonii.

Warsztaty Praktyka czyni dydaktyka spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, którzy wyrazili szczerą nadzieję, że nie było to ostatnie tego typu spotkania metodyczne w obwodzie irkuckim, podkreślając jednocześnie, jak ważną rolę odgrywają rozmowy z polskimi wykładowcami.

 

Warsztaty Praktyka czyni dydaktyka na Irkuckim Uniwersytecie Państwowym

Od 21 do 26 października na Irkuckim Uniwersytecie Państwowym miały miejsce warsztaty Praktyka czyni dydaktyka współorganizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku i Centrum Języka Polskiego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego.

Warsztaty składały się z dwóch części prowadzonych przez wspaniałe wykładowczynie ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego Kingę Groszewską i Małgorzatę Nieużyłę.

21-22 października br. do Irkucka przyjechali lektorzy i wykładowcy prowadzący zajęcia z języka polskiego w różnych placówkach edukacyjnych znajdujących się w takich miejscowościach jak Irkuck, Ułan-Ude, Usole Syberyjskie, Wierszyna oraz z Kolonia (Niemcy), którzy mogli się podzielić własnymi doświadczeniami i nauczyć się czegoś nowego. W czasie tej części warsztatów odbył się uroczysty obiad z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowany przez Konsulat Generalny RP w Irkucku.

Od 23 do 26 października, kiedy syberyjska jesień zamieniła się w zimę i spadł pierwszy śnieg, uczestnikami zajęć byli studenci Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego, członkowie Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo” oraz osoby uczące się języka polskiego przy Parafii Św. Józefa w Irkucku. Warsztaty codziennie odbywały się w dwóch grupach – początkującej i średnio zaawansowanej. Ogółem w zajęciach wzięło udział około 50 osób.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ i fantastycznym wykładowczyniom ze Śląska, dzięki którym wszystkie zajęcia były naprawdę wyjątkowe. Mamy nadzieję, że to początek dobrej tradycji jesiennych warsztatów z języka polskiego w Irkucku. Projekt został zorganizowany dzięki dotacji uzyskanej z Senatu RP.

Jekatierina Starodworskaja
Centrum Języka Polskiego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego

Accessibility