Wykład Ambasadora ChRL na Uniwersytecie Śląskim

W środę, 5 grudnia 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywał pan Liu Guangyuan, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Rano odbyło się spotkanie z władzami i przedstawicielami naszej uczelni. W murach uczelni gościa powitał prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JM Rektor UŚ. Panu Ambasadorowi towarzyszył p. Gao Heng, attaché Wydziału Politycznego  oraz p. Zhang Hao, naczelnik Wydziału Politycznego Ambasady ChRL. Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentowali także: dr Agnieszka Tambor z Wydziału Filologicznego UŚ, kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ, mgr Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą UŚ, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk z Wydziału Prawa i Administracji reprezentująca Szkołę Prawa i Kultury Chińskiej, dr hab. Adam Wojtaszek, dyrektor Instytutu Języka Angielskiego, mgr Barbara Uracz, kierownik Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” oraz wykładowczynie języka chińskiego na Uniwersytecie Śląskim: dr Katarzyna Bańka-Orłowska z Instytutu Języka Angielskiego oraz p. Wu Lihong z Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

O 10.00 Ambasador spotkał się ze studentami Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Języka i Kultury Chińskiej oraz uczniami liceów, z którymi nasza uczelnia ma podpisane umowy patronackie. W spotkaniu uczestniczyły szkoły partnerskie Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich: VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. Obecni byli także uczniowie pierwszej w Katowicach klasy objętej programem obowiązkowej nauki języka chińskiego z X LO im. I.J. Paderewskiego. Na sali nie zabrakło także zagranicznych studentów Szkoły Języka i Kultury Polskiej – słuchaczy Kursu Przygotowującego do Studiów w Języku Polskim.

Podczas spotkania Ambasador wygłosił przemówienie pt. „Droga rozwoju Chin, 40 lat przemian i dalsze perspektywy”. Po wystąpieniu studentom i uczniom udało się także zadać Ambasadorowi kilka pytań. Znalazł się również czas na wspólne zdjęcia.

 

Accessibility