Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego gośćmi Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu (27-29 kwietnia 2014)

Od 21 do 26 kwietnia 2014 r. dr Karolina Lisczyk-Kubina i mgr Natalia Moćko z Instytutu Języka Polskiego UŚ poprowadzą cykl gościnnych seminariów i konwersatoriów na Uniwersytecie w Preszowie. Zajęcia dla słowackich polonistów obejmować będą zagadnienia współczesnego języka polskiego, przemian w polszczyźnie, zajęć fonetyczno-emisyjnych oraz poprawnościowych. Mają za zadanie rozszerzyć znajomość języka polskiego szczególnie w jego aspekcie komunikacyjnym. Uniwersytet Śląski utrzymuje bliskie relacje z Uniwersytetem w Preszowie. Przez 4 lata na tamtejszym uniwersytecie jako lektorka języka polskiego jako obcego pracowała dr Maria Czempka-Wewióra ze Szkoły.
Wyjazd z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej odbędzie się w ramach programu Erasmus.

Accessibility