Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego powołani na egzaminatorów kwalifikujących na studia w Polsce (maj 2015)

Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego od wielu lat powoływani są na przewodniczących oraz członków komisji kwalifikujących osoby polskiego pochodzenia z zagranicy na studia w języku polskim w Polsce. Ich bogate doświadczenie, wieloletnia praca na rzecz nauczania języka polskiego jako obcego i/lub drugiego sprawiają, że ich wkład w prace komisji cieszy się dużym uznaniem. W tym roku na egzaminatorów powołani zostali: dr hab. prof. UŚ Marek Pytasz z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego ( 3-6 maja, Wilno, Litwa), dr Marek Piętka z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (14-17 maja, Winnica, Ukraina), dr Joanna Przyklenk z Instytutu Języka Polskiego (13-18 maja, Lwów, Ukraina) i dr Aleksandra Achtelik ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (14-18 maja, Odessa, Ukraina). Egzaminy odbywają się z ramienia Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Accessibility