Wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego z wizytą w Chinach (2-10 listopada 2016)

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, prodziekan ds. rozwoju naukowego Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem Wydziału Filologicznego, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, dr hab. Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz dr hab. Filip Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej udadzą się do Chin, by wziąć udział w organizowanym w Kantonie seminarium naukowym „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów”. Seminarium jest integralną częścią prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim projektu „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy. Badania inter- i transdyscyplinarne” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Polonistyki w Chinach, Korei Południowej i Japonii są jednymi z największych i najintensywniej działających polonistyk na świecie, a aktywności ich reprezentantów w sposób istotny wpływają na kształt badań polonistycznych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Seminarium, w którym wezmą udział naukowych z UŚ oraz z polonistyk dalekowschodnich, jest jedną z najważniejszych elementów prowadzonego projektu, zakłada bowiem wymianę myśli naukowej oraz pracę nad wspólnymi projektami badawczymi. Poloniści z UŚ od wielu lat współpracują z polonistami z Seulu w Korei Południowej (HUFS), Tokio (TUFS) i Sapporo (University of Hokkaido) w Japonii oraz Pekinu (PUJO), Shenyangu (NEU) i Kantonu (GDUFS) w Chinach – prowadzą wspólne badania, wydają wspólna publikacje, organizują wspólne konferencje, wykładają nawzajem dla swoich studentów.

W czasie wizyty w Chinach poloniści: językoznawcy, literaturoznawcy i kulturoznawcy – wezmą udział w konferencji, podczas której wygłoszą referaty i poprowadzą seminaria dyskusyjne oraz podejmą rozmowy na temat dalszej współpracy z polonistyką w Kantonie. Biblioteczka kantońskiej polonistyki wzbogaci się o prace naukowe tworzone Uniwersytecie Śląskim i opublikowane przez Wydawnictwo UŚ oraz o podręczniki i pomoce dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego powstałe w środowisku Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ. Prof. dr hab. Jolanta Tambor zasiądzie w jury II Ogólnochińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Polskim, którego Uniwersytet Śląski jest współorganizatorem (wraz z Ambasadą RP w Chinach, Instytutem Polskim w Pekinie oraz UJ i UAM) – jedną z głównych nagród w Konkursie jest bezpłatne miejsce na letniej szkole UŚ ufundowane przez JM Rektora UŚ, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, drugie i trzecie miejsca zostaną uhonorowane książkami autorów UŚ. Przedstawiciele UŚ spotkają się również z Konsulem RP w Hong Kongu, Mirosławem Adamczykiem.

Accessibility