Wykładowcy z UŚ powołani do komisji egzaminujących na studia w Polsce (maj 2017)

Po raz kolejny grupa wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego została powołana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do udziału w obradach komisji kwalifikujących na studia w Polsce. Wieloletnie, bogate doświadczenie pracowników UŚ (są to autorzy i współautorzy podręczników i książek służących nauce języka polskiego jako obcego, prowadzący zajęcia na wyjazdowych warsztatach języka polskiego oraz letnich i zimowych szkołach j. polskiego, wykładowcy na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, egzaminatorzy w czasie państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego) cieszy się dużym uznaniem, dlatego też regularnie biorą udział w egzaminach dla kandydatów na studia w naszym kraju.

W tym roku do prac w komisjach oddelegowani zostali: dr hab. Aleksandra Achtelik ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (14-17 maja 2017, Łuck, Ukraina), dr Agnieszka Madeja ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ (13-18 maja 2017, Winnica, Ukraina) oraz dr Marek Piętka z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ (13-17 maja 2017, Lwów, Ukraina).

Accessibility