Wykładowczynie Wydziału Filologicznego Uniwersytet Śląskiego z wizytą na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech (13-17 kwietnia 2014)

W dniach od 13.04 do 17.04.2014 na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech goszczą dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz z Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz dr Magdalena Bąk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz przeprowadzi zajęcia z zakresu wybranych zagadnień pragmatyki tekstów użytkowych oraz stylistycznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny, natomiast dr Magdalena Bąk przybliży włoskim studentom znaczenie romantyzmu w polskiej kulturze, również tej współczesnej, a także poprowadzi zajęcia dotyczące interpretacji tekstów literackich. Wyjazd odbywa się w ramach programu LLP/Erasmus.

Accessibility