Wykłady i seminaria w Brazylii (27 listopada – 07 grudnia 2016)

W dniach 27 listopada – 07 grudnia 2016 dr hab. Magdalena Bąk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego oraz dr Wioletta Hajduk-Gawron z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich poprowadzą cykl zajęć polonistycznych w Brazylii.

Zajęcia metodyczne dotyczyć będą przede wszystkim zagadnień twórczej pracy z tekstem, wykorzystania komiksu w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz pracy z tekstami literackimi i tekstami kultury dla dzieci i młodzieży. W wykładach wezmą udział nauczyciele polonijni z Kurytyby oraz stanu Parana. Spotkania organizowane są przez Konsulat Polski w Kurytybie przy współpracy Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurytybie, z którym Uniwersytet Śląski współpracuje w ramach umowy bilateralnej. Jest to kolejny już cykl warsztatów, na którym zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy i wykładowcy z Uniwersytetu Śląskiego.

Dr hab. Magdalena Bąk oraz dr Wioletta Hajduk-Gawron poprowadzą również zajęcia lektoratowe oraz warsztaty kulinarne w siedzibie Stowarzyszenia Polonia Socieda de Rio de Janeiro, gdzie spotkają się ze studentami polskiego pochodzenia, osobami zainteresowanymi uczeniem się naszego języka oraz przedstawicielami miejscowej Polonii. Wykładowczynie wezmą również udział w spotkaniu promującym tom „Zbigniew Herbert. Podróż Pana Cogito”, który powstał w ramach projektu „Pana Cogito poszukiwania języka ojczystego” prowadzonego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy współudziale dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury.

 

 

Accessibility