Wykłady i seminaria w Leuven (30 marca-4 kwietnia 2015)

W dniach od 30.03 do 4.04.2015 r. dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak oraz dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor udadzą się na Katolicki Uniwersytet w Leuven, gdzie poprowadzą wykłady i seminaria z zakresu przemian we współczesnej polszczyźnie, współczesnego języka polskiego, a także polskiej poezji lingwistycznej dla belgijskich studentów slawistyki i polonistyki. Wykładowcy wezmą także udział w konferencji naukowej. Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich intensywnie współpracują z Uniwersytetem w Leuven, wykładowcy z obydwu uczelni uczestniczą w organizowanych przez siebie konferencjach naukowych, recenzują prace naukowe, badawcze i dydaktyczne, dużą popularnością cieszy się także wymiana studentów – w Szkole Języka i Kultury Polskiej i Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich studiuje w tym roku akademickim dwóch studentów z Leuven.

Accessibility