Wykłady i seminaria w Moskwie (kwiecień 2014)

Od 15.04.2014 w Moskwie gości dr Magdalena Piekara z Zakładu Historii Literatury Poromantycznej UŚ, a 22.04.2014 dołączy do niej dr Joanna Przyklenk z Zakładu Historii Języka Polskiego UŚ. Wykładowczynie poprowadzą w Moskwie wykłady i seminaria w ramach umowy zawartej między Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ a Instytutem Polskim w Moskwie. Kwietniowe wykłady obejmować będą zagadnienia z zakresu literatury poromantycznej oraz motywów pozytywistycznych we współczesnej literaturze polskiej, a także przemiany we współczesnym języku polskim z perspektywy diachronicznej. Prowadzone zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka polskiego, animatorów polskiej kultury, a także studentów moskiewskich polonistyk i slawistyk. SJiKP od wielu lat współpracuje z Instytutem Polskim w Moskwie, czego efektem są regularne wyjazdy pracowników UŚ do Moskwy, a także przyjazdy studentów z Rosji na staże językowe, letnie szkoły oraz intensywne kursy języka polskiego jako obcego.

Accessibility