Wykłady i seminaria w ramach programu Erasmus+ KA107

W dniach 3-7 czerwca 2019 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach gościł dr Predrag Obućina z Uniwersytetu w Belgradzie.

Wykładowca przeprowadził cykl zajęć i konwersatoriów dla studentów kulturoznawstwa oraz międzynarodowych studiów polskich. Studenci uczestniczyli w zajęciach o tematyce związanej z wpływem Belgradu na kul­turo­wą identyfika­cję Serbów oraz gramatycznymi więziami w słowiańskich konstrukcjach gramatycznych.

W trakcie pobytu odbyło się także spotkanie z wykładowcami uczelni goszczącej, na którym poruszone zostały kwestie dalszej współpracy międzyuczelnianej.

Wyjazd zrealizowany został w ramach programu Erasmus+ KA107.

Accessibility