Wystawa poświęcona twórczości Paula Leminskiego (11 kwietnia 2017)

Szkoła Języka i Kultury Polskiej o raz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego mają ogromny udział w promowaniu twórczości Paulo Leminskiego w Polsce. Zwieńczeniem projektu „Poezja buduje mosty – polsko-brazylijskie seminaria literacko-kulturowe dla młodzieży polonijnej” prowadzonego wspólnie z polonistyką Uniwersytetu Federalnego Parany w Kurytybie było wydanie dwujęzycznego, polsko-portugalskiego tomu wierszy poety zatytułowanego „Powróciło moje polskie serce”. Reprodukcja okładki tego tomu opublikowanego dwukrotnie: raz w Katowicach w Polsce, raz w Kurytybie w Brazylii, stała się częścią wystawy.

Obie jednostki Uniwersytetu Śląskiego podczas wernisażu reprezentowały studentki z Brazylii: Pedrita Setenareski (brała udział w projekcie tłumaczenia poezji Leminskiego), studiująca na III roku na kierunku międzynarodowe studia polskie w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Leticia Ramlov z kursu przygotowawczego do studiów w języku polskim, prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Studentki odczytały listy od władz Katedry i Szkoły do organizatorów wystawy oraz wręczyły publikacje z UŚ, m.in. też kolejne tomiki z dwujęzycznej serii zainaugurowanej zbiorem wierszy Leminskiego, której np. trzeci tom stanowi polsko-portugalskie wydanie poezji Zbigniewa Herberta. Obecnie trwają wstępne przygotowania do pokazania jesienią tego roku tej wystawy społeczności Uniwersytetu Śląskiego.

Zobacz: https://polskabrazylia.wordpress.com/

 

Accessibility