XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

W dniach 1-29 sierpnia 2018 roku w Cieszynie odbędzie się XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Kursy odbywają się nieprzerwanie od prawie 30 lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem tajników języka polskiego, pięknem polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły odbędzie się 1 sierpnia br. o godz. 12.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (plac Teatralny 1). Wezmą w niej udział przedstawiciele władz Uniwersytetu Śląskiego, władz miasta Cieszyna i województwa śląskiego, reprezentanci organizacji kulturowych, instytucji pożytku publicznego, służb mundurowych oraz zaproszeni goście. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

W tegorocznym kursie uczestniczyć będzie prawie 250 osób z blisko 30 krajów świata, wśród których znajdą się stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Senatu RP oraz studenci uczelni partnerskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (wymienić warto ponad 40-osobową grupę studentów z Chin z Beijing University of Technology w Pekinie oraz Southwest University w Chongqing).

Codziennie przez cały miesiąc uczestnicy letniej szkoły będą uczyć się języka polskiego na porannych zajęciach lektoratowych, które nastawione są przede wszystkim na kształcenie ich umiejętności komunikacyjnych. Cztery tygodnie zanurzenia w środowisku polskojęzycznym sprawiają bowiem, że studenci – nawet ci z grup początkujących – bardzo szybko w naturalny sposób przyswajają sobie podstawową wiedzę o naszym języku. By utrwalić ten proces, obcokrajowcom zaproponowane zostaną popołudniowe wykłady, konwersatoria i seminaria z zakresu historii, literatury, sztuki, kultury, przemian społecznych i gospodarczych, sytuacji politycznej w Polsce oraz wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wieczorem – już w mniej oficjalnej atmosferze – zorganizowane zostaną gry i zabawy językowe, spotkania poetyckie, pokazy, koncerty, biesiada śląska, spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne dziedziny wiedzy.

W weekendy studenci będą mieli możliwość udać się na wyjazdy edukacyjne, dzięki którym lepiej poznają region i specyfikę życia w Polsce. W tym roku będą to m.in. wycieczki szlakiem Beskidu Śląskiego, wizyta w Muzeum Auschwitz-Birkenau, w siedzibie polskich królów na Wawelu, a także warsztaty wokalno-taneczne w gościnnych murach siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

Dwoma sztandarowymi imprezami towarzyszącymi letniej szkole są Sprawdzian z polskiego (15 sierpnia 2018, godz. 10.30, Centrum Konferencyjne UŚ) oraz Wieczór Narodów (15 sierpnia 2018, godz. 14.30, Rynek w Cieszynie). Cudzoziemcy uczestniczący w letniej szkole, a także goście z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych zmierzą się z tekstem dyktanda napisanym przez prof. Jolantę Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, dra Marcina Maciołka z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz dr Małgorzatę Smereczniak z SJiKP. Laureat pierwszego miejsca otrzyma atrakcyjną nagrodę – bezpłatny udział w przyszłorocznej letniej szkole w Cieszynie, zaś wszyscy uczestnicy – książki, słowniki i pomoce dydaktyczne sponsorowane przez czołowe polskie wydawnictwa.

W czasie Wieczoru Narodów studenci zaprezentują zgromadzonej na cieszyńskim Rynku publiczności swe kraje – każdy z nich zrobi to na swój sposób, nie zabraknie śpiewów, tańców, pokazów strojów, nauki podstawowych zwrotów, konkursów i degustacji różnorodnych kuchni z całego świata. To międzynarodowe popołudnie rozpocznie przemarsz z flagami – 15 sierpnia Cieszyn stanie się najbardziej wielokulturowym miastem na Śląsku.

Letnia szkoła w Cieszynie – dzięki wieloletnim staraniom jej twórców, wykładowców, pracowników i współpracy instytucji z różnych sektorów – zyskała sobie miano jednego z najlepszych kursów przeznaczonych dla obcokrajowców. Tworzą go wspólnie ludzie zaangażowani, pełni pasji, a zarazem posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami wielonarodowościowymi i wielojęzycznymi. Jednak za sprzyjającą nauce atmosferę odpowiadają tak organizatorzy, jak i sami studenci, którzy stają się motorem napędowym całego przedsięwzięcia, wkładając w poznawanie naszego języka wiele serca – a wszystko to po to, by zrozumieć Polskę i Polaków.

 

Piszą o nas:

http://www.fil.us.edu.pl/xxviii-letnia-szkola-jezyka-literatury-i-kultury-polskiej/

http://www.us.edu.pl/node/662483

 

SPONSORZY STRATEGICZNI

                                           

 

SPONSORZY

                                                 

                                                

                                                                  

                                                                                               

 

PATRONI MEDIALNI

                                                                                                                                         

Accessibility