Z wizytą w kraju Draculi (maj 2009)

W 2007 roku jako lektorka języka polskiego wyjechała do Bukaresztu Joanna Kowalska, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej pobyt w stolicy Rumuni zaowocował szybkim podpisaniem umowy w ramach programu Erasmus między UŚ i Uniwersytetem w Bukareszcie. Z polonistyką bukareszteńską współpracowaliśmy od dawna. W konferencjach Literatura polska w świecie organizowanych co dwa lata przez Pracownię Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej uczestniczyli szef tamtejszej polonistyki, prof. Constantin Geambasu i dr Cristina Godun, która kilka lat wcześniej, jeszcze jako Cristina Sirbu brała udział w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie.

Kiedy tylko umowa nabrała rumieńców zaproszono do wygłoszenia wykładów pracowników katowickiej polonistyki. Z pierwszą wizytą pojechali prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor i dr hab. Romuald Cudak. Z ich przyjazdu bardzo ucieszyli się rumuńscy studenci, którzy od kilku lat coraz liczniej uczestniczą w cieszyńskiej letniej szkole, często jako stypendyści Rządu RP i z radością witali swoich polskich nauczycieli. Pierwszą osobą napotkaną w Bukareszcie, kiedy tylko wykładowcy wysiedli z samochodu Instytut Polskiego, był Cristian (dla polskich przyjaciół Krzyś), który podczas Wieczoru Narodów na Rynku w Cieszynie wraz ze swoimi rumuńskimi koleżankami i kolegami wystawił scenę z „Draculi”, sam odgrywając tytułową rolę.

Wykłady i seminaria były poświęcone współczesnemu językowi polskiemu, przemianach w słownictwie i frazeologii, archaizmom w języku polskim, polskiej poezji współczesnej, grom językowym w literaturze i współczesnej genologii literackiej. Studenci, odpowiednio już przygotowani w Cieszynie, żywo reagowali, zawzięcie dyskutowali i pilnie notowali.

Po tej wizycie z kolegami rumuńskimi spotkaliśmy się na III międzynarodowej konferencji Literatura polska w świecie. Obecności, która została zorganizowana tym razem w Cieszynie (dwie poprzednie odbyły się w Katowicach).
Już w czerwcu poloniści i slawiści rumuńscy zaprosili do Bukaresztu kolejnych wykładowców z naszego Uniwersytetu. Tym razem pojechali prof. dr hab. Józef Olejniczak i dr Maciej Tramer. Przeprowadzili seminaria dla studentów oraz odczyty połączone z dyskusją dla wykładowców slawistów o współczesnej polskiej poezji, szczególną uwagę poświęcając Czesławowi Miłoszowi.

Dla wszystkich pobyt w Rumunii był okazją do zwiedzania, podziwiania pięknych rumuńskich zamków i cerkwi, smakowania wyśmienitego rumuńskiego wina i przede wszystkim do konfrontacji rzeczywistości ze stereotypami. A rzeczywistość bukareszteńska skłania do natychmiastowej rewizji stereotypów.

Accessibility