Z wykładami na Łotwie (12-17 maja 2008)

W dniach od 12 do 17 maja 2008 roku dr Wioletta Hajduk-Gawron i dr Agnieszka Madeja przebywały w dwóch łotewskich uczelniach w ramach programu LLP Erasmus. Pierwszy ośrodek, w którym przeprowadziły wykłady i seminaria, to Łotewska Akademia Kultury w Rydze. Zajęcia odbyły się ze studentami trzeciego roku kierunku polonistycznego, którzy w przyszłym semestrze kończą już studia i piszą prace licencjackie. Wielu z nich doskonali znajomość języka polskiego na letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie.

Druga placówka, którą odwiedziły, to Uniwersytet w Daugavpils. Ten ośrodek edukacyjny funkcjonuje od 1921 roku i staje się coraz bardziej prężnym ośrodkiem myśli naukowej. W czasie wizyty lektorek na uniwersytecie miały miejsce dwie konferencje: Conference Daugavpils University Association of Young Researchers oraz XIII Konferencja pt. Odczyty słowiańskie. Konferencje mają charakter cykliczny i goszczą naukowców z całej Europy, w tym specjalistów z Polski. 

Studenci polonistyki daugavpilskiej są częstymi gośćmi na Uniwersytecie Śląskim, ponieważ tradycją stało się już, że podczas letniego semestru przyjeżdżają do Polski na studia w ramach programu Erasmus.

Accessibility