Zajęcia w Instytucie Polskim w Moskwie (22-28 marca 2015)

Od 22 do 28 marca 2015 r. dr Agnieszka Madeja oraz dr Aleksandra Achtelik ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ udadzą się do Moskwy, gdzie poprowadzą zajęcia dla studentów uczących się języka polskiego jako obcego/drugiego. Wyjazd zorganizowany jest w ramach umowy bilateralnej między Instytutem Polskim w Moskwie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Wykładowczynie poprowadzą seminaria, konwersatoria oraz zajęcia lektoratowe. Zajęcia mają pomóc studentom w przygotowaniu do państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego. Dr Agnieszka Madeja i dr Aleksandra Achtelik uczestniczą w pracach Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, są autorkami i współautorkami podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego, posiadają wieloletnie doświadczenie metodyczne i dydaktyczne.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ od wielu lat intensywnie i regularnie współpracuje z Instytutem Polskim w Moskwie, czego dowodem jest wymiana pracowników naukowych oraz przyjazdy studentów na letnie szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Tym razem w ramach pobytu wykładowczynie poprowadzą również zajęcia dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Niżnym Nowogrodzie, które obejmować będą wykłady z zakresu realiznawstwa i wiedzy o Polsce, a także zajęcia konwersatoryjne na poziomie początkującym.
Ze strony Instytutu Polskiego w Moskwie wyjazd koordynuje mgr Polina Justova – od wielu lat współpracująca z SJiKP UŚ.

Zobacz także: http://www.mininuniver.ru/about/ru/news/2015/04/01-04-9

Accessibility