Zajęcia w Instytucie Polskim w Moskwie (28 listopada – 03 grudnia 2016)

W dniach 28 listopada – 03 grudnia 2016 roku w Instytucie Polskim w Moskwie odbędą się kolejne spotkania z językiem polskim. Zajęcia lektoratowe i kulturowe poprowadzą mgr Anna Gałęziowska-Krzystolik oraz mgr Małgorzata Nieużyła ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Wykładowczynie zapoznają uczestników spotkań przede wszystkim z polską kulturą – tradycjami i zwyczajami andrzejkowymi, barbórkowymi i bożonarodzeniowymi.

Zajęcia odbywają się na zaproszenie Instytutu Polskiego w Moskwie, z którym Szkoła Języka i Kultury Polskiej od wielu lat współpracuje w ramach umowy bilateralnej zakładającej m.in. wymianę kadry dydaktycznej oraz studentów.

 

Accessibility