Zakończenie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Berlinie (12 marca 2016)

Od 10 do 13 marca 2016 roku w Berlinie odbędzie się ostatni już zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspiera działania edukacyjne w Niemczech. W trwających trzy semestry studiach uczestniczyli nauczyciele i kandydaci na nauczycieli języka polskiego jako obcego, którzy mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, a także poznać metodologie dydaktyki i glottodydaktyki. Studenci uczestniczyli także w zorganizowanych przez SJiKP UŚ w czasie letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej praktykach, w czasie których pracowali z grupami niejednorodnymi będących na różnych poziomach zaawansowania językowego. Studia z sukcesem ukończy ponad 20 słuchaczy, którzy na co dzień pracują na terenie Niemiec. Tematyka ostatnich zajęć dotyczyć będzie współczesnej literatury polskiej, przemian we współczesnej polszczyźnie, a także elementów realioznawczych. Zajęcia poprowadzą prof. zw. dr hab. Marian Kisiel, prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Małgorzata Kita, a także dr Aleksandra Achtelik, kierownik studiów. 12 marca 2016 roku słuchacze – oprócz świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – otrzymają także słowniki, podręczniki do nauczania i uczenia się jpjo, pomoce dydaktyczne i programy multimedialne przydatne w pracy lektora.

Accessibility