Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego (listopad 2010)

15 listopada 2010 w Pekinie na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych odbyła się uroczystość wręczenia Złotej Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” dr Jagnie Malejce. Odznaka została przyznana dr Jagnie Malejce przez Senat UŚ oraz Jego Magnificencję Rektora UŚ, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia na wniosek Dyrekcji i Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

Jagna Malejka od I roku swoich studiów na filologii polskiej UŚ związała się ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej jako wolontariuszka. Pracowała w biurze, pomagała w organizowaniu różnorakich imprez dla cudzoziemców, hospitowała zajęcia. Szybko została wykwalifikowaną lektorką języka polskiego. Po studiach pracowała w sekretariacie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, jako asystentka w SJiKP. Wreszcie 5 lat temu wyjechała do Pekinu jako lektorka wydelegowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od tego czasu, dzięki jej staraniom, do Katowic przyjechało na częściowe studia polonistyczne ok. 40 studentów polonistyki pekińskiej, co roku kilkoro przyjeżdża na letnią szkołę do Cieszyna. Współorganizowała pobyty wykładowców z UŚ na swoim aktualnym Wydziale na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych – na polonistyce pekińskiej wykładali: prof. zw. dr hab. Ewa Jędrzejko, prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor, prof. UŚ, dr hab. Ewa Sławek, dr hab. Romuald Cudak, dr Aleksandra Achtelik, dr Barbara Morcinek.

Uroczystość wręczenia Złotej Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” poprowadziła w imieniu Jego Magnificencji Rektora – prof. zw. dr hab. Ewa Jędrzejko z Wydziału Filologicznego, listy gratulacyjne przekazane przez JM Rektora UŚ, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia oraz prof. UŚ, dr hab. Jolantę Tambor, dyrektor Szkoły odczytała prof. UŚ, dr hab. Ewa Sławek. W uroczystości uczestniczyli: pani profesor Yi Lijun – najwybitniejsza tłumaczka literatury polskiej na język chiński, z mężem, profesorem Yuanem Hanrongiem (który m.in. wraz z żoną tłumaczył na chiński „Trylogię” Henryka Sienkiewicza), profesor Li Jintao, profesor Zhao Gang – prodziekan Wydziału Języków Europejskich PUJO, dr Andrzej Ruszer aktualny lektor języka polskiego na PUJO w Pekinie i wszyscy studenci polonistyki pekińskiej.

Listy gratulacyjne dla dr Jagny Malejki:

Katowice, 8 listopada 2010

Szanowna Pani
Dr Jagna Malejka
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych

Szanowna Pani Doktor,
Droga Jagienko,

z największą radością pragniemy pogratulować Ci przyznania przez Senat Uniwersytetu Śląskiego oraz Jego Magnificencję Rektora, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia na wniosek Dyrekcji i Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej Złotej Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”. Jest to najwyższe odznaczenie naszego Uniwersytetu. Cieszymy się, że otrzymujesz je właśnie Ty i że uroczystość odbywa się w miejscu, w którym tak wiele dobrego zrobiłaś dla międzynarodowej sławy naszej Uczelni. Doceniamy bardzo Twoją pracę i wszelkie Twoje działania, dzięki którym od kilku lat to właśnie do naszej Szkoły, na naszą polonistykę przyjeżdżają chińscy studenci w ramach wymian kulturalnych. To dzięki Twoim staraniom możemy gościć jako wykładowcy na PUJO , a Twoi obecni uniwersyteccy koledzy przyjeżdżają na nasze konferencje i wydają swoje teksty w naszych publikacjach. Mam ogromną nadzieję, że spełni się Twoje marzenie i Twój pobyt w Pekinie zostanie zwieńczony podpisaniem umowy o współpracy między naszymi uczelniami.
Jesteś jedną z najlepszych wychowanek Uniwersytetu Śląskiego, w tym i Szkoły Języka i Kultury Polskiej.
Życzę dalszych sukcesów w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników i współpracowników Szkoły.

Prof. UŚ, dr hab. Jolanta Tambor
Dyrektor Szkoły

Katowice, 5 listopada 2010

Szanowna Pani
Dr Jagna Malejka
Instytut Języków i Kultur Europejskich
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
Pekin

Szanowna Pani Doktor,
Miło mi Panią Doktor poinformować, iż w dowód uznania dla Pani zaangażowania w działalność Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz popularyzację języka, literatury i kultury polskiej za granicą, Senat Uniwersytetu Śląskiego postanowił przyznać Pani Złotą Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.
Wielce sobie cenimy wieloletnie zaangażowanie Pani Doktor w działalność Szkoły oraz życzliwość okazywaną Społeczności Uniwersytetu. Pani wiedza naukowa i doświadczenie organizacyjne połączone z troską o poziom kształcenia akademickiego oraz profesjonalizm w nauczaniu języka ojczystego poza granicami kraju zasługują na nasze uznanie i szacunek. Sądzimy, że uhonorowanie Pani Doktor Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” jest jedynie skromnym wyrazem wdzięczności społeczności akademickiej Uniwersytetu wobec Pani zasług.
Gratulując zaszczytnego, uniwersyteckiego wyróżnienia, życzę Pani Doktor satysfakcji i powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych oraz wszelkiej pomyślności i dobra w życiu osobistym i zawodowym.
Nasze najlepsze myśli i życzenia przekazuję także Pani Najbliższym, którzy wraz z Panią dzielą radość z uniwersyteckiego wyróżnienia.

Z wyrazami szacunku i poważania
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Accessibility