Zjazd w Mińsku (9-11 grudnia 2007)

9-11 grudnia 2007 roku odbył się ostatni zjazd Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, które od września 2006 roku przeprowadzaliśmy w Mińsku na Białorusi. Podczas ostatniego spotkania 37 słuchaczom wręczono świadectwa ukończenia Studiów.

Do Mińska pojechała dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor SJiKP, dr Magdalena Pastuch, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego, dr Aleksandra Achtelik, kierownik Studium i mgr Katarzyna Bytomska, pracownik Szkoły oraz przez trzy lata lektor na Państwowym Uniwersytecie Białoruskim w Mińsku. Dr hab. Jolanta Tambor wielokrotnie podczas tego zjazdu podkreślała, że dla Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz dla Szkoły mińska edycja Studiów to niezwykły sukces. Udało się bowiem wykształcić specjalistów w zakresie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego prawie z całej Białorusi. Na zajęcia co miesiąc do Mińska przyjeżdżali słuchacze z odległego Mohylewa czy Witebska.

Cały projekt umożliwiła pomoc finansowa oraz organizacyjna ze strony polskich instytucji: Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutu Polskiego w Mińsku oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki tej pomocy słuchacze mogli uczestniczyć bezpłatnie w zajęciach oraz przyjechać na trzytygodniową praktykę metodyczną do Polski.

Jedna ze słuchaczek, Helena Mankiewicz powiedziała: „To dla wielu z nas była jedyna okazja uczestniczenia w tak dużym bloku zajęć prowadzonych przez polskich wykładowców oraz przeprowadzenia praktyk zawodowych w grupach z cudzoziemcami pochodzącymi z różnych krajów. Tu na Białorusi, kiedy będziemy uczyć języka polskiego, to raczej pracować będziemy w grupach Słowian, którzy zawsze więcej rozumieją ze względu na pokrewieństwo języka polskiego i białoruskiego. To było niezwykłe doświadczenie! Poza tym poznaliśmy najnowsze podręczniki i programy multimedialne do nauczania języka polskiego. Ważne, że otrzymaliśmy nie tylko wiedzę, ale wiele materiałów dydaktycznych”.

Zakończenie tej edycji Studiów było ważnym wydarzeniem dla Uniwersytetu Śląskiego, Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego, ale także dla polskiego środowiska w Mińsku. Uroczystość została uświetniona przez przybycie Henryka Litwina, Ambasadora RP w Mińsku, Mirosława Jagielskiego, I sekretarza Ambasady RP w Mińsku, Piotra Kozakiewicza, Dyrektora Instytutu Polskiego w Mińsku. Z kolei ze strony Uniwersytetu uroczystość zaszczycili swą obecnością: prof. Sergiusz Ważnik, Prodziekan Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu Białoruskiego, dr Ludmiła Kozłowskaja, kierownik Katedry Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego i prof. Ałła Kożynowa, kierownik sekcji polskiej.  Wszyscy goście gratulowali absolwentom oraz podkreślali, że projekt był niezwykle istotny dla integracji środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego na terenie Białorusi. Wyrażali także nadzieję, że nauczyciele będą kontaktować się między sobą oraz z instytucjami polskimi i że w różnych sprawach będą zwracać się o pomoc do polskich instytucji działających na Białorusi, ale także będą przedstawiać swoje projekty i propozycje.
Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca. Słuchacze, rozmawiając z polskimi wykładowcami, często prosili o kolejną edycję Studiów, myśląc o swoich kolegach, absolwentach kierunków humanistycznych.

Maksim Kresnik, absolwent Studiów wspominał: „Wszystkie zajęcia były ciekawe. Choć musiałem przyjeżdżać do Mińska z daleka, to nie opuściłem żadnego zjazdu. Na co dzień uczę języka polskiego, dlatego na bieżąco próbowałem wcielać w życie wiedzę, którą zdobywałem na zajęciach. Muszę przyznać, że korzystając z nowych rozwiązań, pomysłów jestem bardziej zadowolony z mojej pracy, a moi studenci chyba lepiej i chętniej mówią po polsku. Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili nam czas”.

Dr hab. Jolanta Tambor w swoim przemówieniu powiedziała, że trzy semestry zajęć szybko minęły. Dla wielu wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego wyjazd do Mińska był pierwszym pobytem za wschodnią granicą. Wszyscy przyjeżdżali zachwyceni miastem, pracą ze słuchaczami na zajęciach, ale przede wszystkim ciepłym przyjęciem ze strony słuchaczy oraz pracowników tamtejszego uniwersytetu. Mamy nadzieję, że absolwenci Studium będą kontaktować się ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz dalej będą starać się o podniesienie swoich kwalifikacji, ponieważ dobry nauczyciel uczy się przez całe życie.

Zakończenie Studiów nastąpiło w grudniu. Po rozdaniu świadectw zaproponowaliśmy naszym absolwentom i gościom spotkanie opłatkowe. Nie musieliśmy opowiadać o polskich tradycjach świątecznych i wigilijnych, bo te szczegółowo poznali słuchacze podczas studiów na zajęciach z kultury polskiej i podczas praktyki, gdy wraz ze studentami z Chin, Egiptu, Francji, USA i Niemiec urządzali „święta polskie”. Złożyliśmy więc sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, po czym zabraliśmy się do próbowania przygotowanych potraw. Nasi absolwenci przynieśli owoce i słodycze, przygotowali śledzie, kapustę i pierogi. My przyniosłyśmy śląskie makówki, które poprzedniego dnia przygotowałyśmy w pokoju akademikowym. Jedzenie zniknęło ze stołu, a jeszcze wszyscy mieli ochotę na rozmowy i wspólne zdjęcia. Wymyśliliśmy wspólną wyprawę studentów i nauczycieli akademickich na Białoruś. Miejmy nadzieję, że niedługo dojdzie ona do skutku i na szlaku tej wyprawy spotkamy naszych przyjaciół – absolwentów Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Accessibility