100 faktów z historii Polski – ruszyły prace nad stroną internetową

14-07-2020

W lipcu rozpoczęły się prace nad stroną internetową projektu projektu finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego. Przedmiotem projektu „100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien” są nowoczesne metody, techniki, materiały i narzędzia do nauki języka polskiego jako obcego oparte na tematach związanych z historią Polski.

Profesjonalne, nowoczesne i atrakcyjne materiały i podręczniki do nauczania budują pozytywny obraz Polski w świecie, pozwalają na prowadzenie zajęć w kraju i za granicą z interesującym wykorzystaniem faktów historycznych. A jakość nauczania buduje prestiż języka polskiego i Polski. Na stronie internetowej projektu znaleźć będzie można opis wydarzeń z historii Polski prezentowany odmiennie niż w podręcznikach szkolnych czy akademickich.

Strona internetowa projektu będzie zbiorem faktów i ciekawostek, które pomieszczone zostaną w sekcjach: Trzeba i warto wiedzieć, Historia w języku, Historia w tekstach kultury, Ciekawostki z innych krajów. Na stronie znajdą się też ćwiczenia językowe związane z poszczególnymi rozdziałami.

Materiały, który powstaną, mają być przeznaczone dla uczniów polonijnych, dla dorosłych studiujących na kierunkach związanych z Polską (zagraniczne i krajowe polonistyki, studia polskie, studia środkowoeuropejskie, akademickie kursy języka polskiego jako drugiego/trzeciego i pozauniwersyteckie zajęcia z polskiego) oraz studentów kursów przygotowawczych (zajęcia z języka polskiego i zajęcia propedeutyczne z historii). Projekt jest przeznaczony dla odbiorcy zagranicznego, choć polscy uczniowie na pewno znajdą tu wiele interesujących i intrygujących wiadomości, ma ułatwić (a czasem umożliwić) zetknięcie się z historią Polski osobom mieszkającym poza granicami naszego kraju.