100-lecie polonistyki czeskiej

23-10-2023


17.10.2023 w Pradze odbyły się obchody 100-lecia polonistyki czeskiej, a tym samym światowej polonistyki akademickiej. To wykład Mariana Szyjkowskiego inaugurujący działalność Katedry Języka Polskiego i Literatury na Uniwersytecie Karola w Pradze w październiku 1923 roku postanowiono przyjąć za rozpoczęcie akademickiej polonistyki czeskiej i światowej. Uroczystość i towarzyszącą jej konferencję organizowała Ambasada RP w Pradze, Instytut Polski oraz katedry polonistyczne 4 Uniwersytetów: Karola w Pradze, Palackiego w Ołomuńcu, Masaryka w Brnie i Ostrawski. Na uroczystość jako jedna z gości honorowych została zaproszona prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej, która przedstawicielkom i przedstawicielom organizatorów wręczyła list gratulacyjny podczas inauguracji obchodów. W konferencji jako referent wziął udział dr Tomasz Gęsina ze Szkoły.Obchodom towarzyszyło odsłonięcie tablicy poświęconej Marianowi Szyjkowskiemu na jednym z dawnych uniwersyteckich gmachów (gdzie kiedyś mieściła się Katedra, a dziś to budynek Czeskiej Politechniki, ul. Břehová 7), uroczysty koncert, wręczenie nagród laureatom konkursu im. prof. Mariana Szyjkowskiego na najlepszą pracę doktorską polonistyczną i polonoznawczą oraz odznaczeń państwowych i Medali Komisji Edukacji Narodowej wybitnym czeskim polonistom, w tym szefom czeskich polonistyk (m.in. prof. Ivanie Dobrotovej z Ołomuńca i dr. Jiremu Murycowi z Ostrawy).

Studia polonistyczne i studia polskie na ziemiach czeskich – dziś w Republice Czeskiej są prężne i kreatywne. Działa wciąż kilka ośrodków polonistycznych, które są ozdobą światowej polonistyki. Jej historię i dzień dzisiejszy uwieczniliśmy w specjalnym numerze „Postscriptum Polonistycznego”, zatytułowanym „Polonistyka w sąsiedztwie: Republika Czeska, Republika Słowacka” (2015, nr 1). To numer imponujący. Nazwiska autorów świadczą o randze i  światowej klasie dydaktyki i badań polonistycznych prowadzonych w czeskich uczelniach.

Mieliśmy okazję, przyjemność i zaszczyt współpracować z czeskimi polonistami w wielu projektach, w wielu dziedzinach i wielu aktywnościach. Ze wszystkimi polonistykami w uczelniach czeskich podpisaliśmy umowy w programie Erasmus Plus – w ich ramach gościliśmy wielu wspaniałych studentów i wykładowców, braliśmy i bierzemy nadal udział wzajemnie w konferencjach, wydajemy wspólne publikacje, realizujemy wspólne projekty. Każdy akt naszej współpracy jest sukcesem, bo partnerzy czescy w te działania wkładają nie tylko swoją ogromną wiedzę, ale też swoje wielkie polonistyczne serce.