A to Polska właśnie… Teksty i ćwiczenia dla uczniów szkół polskich za granicą

Michowicz Janina, Kozłowska Zofia, Szklarek Barbara

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1991

Wybór tekstów literackich wraz z propozycjami ćwiczeń. Publikacja może okazać się pomocna, ponieważ zawarte w niej teksty pełnią funkcję informacyjną, ćwiczeniowo-utrwalającą oraz motywacyjną, tzn. kształcącą stosunek emocjonalny do ojczyzny. Książka powstała z myślą o młodzieży pochodzenia polskiego żyjącej poza granicami kraju, która posiada umiejętności posługiwania się językiem polskim w zakresie rozumienia, pisania, czytania i mówienia na poziomie średnim. Publikacja ma na celu m.in. zapoznanie uczniów z utworami literackimi, które zajmują ważne miejsce w historii literatury polskiej oraz utrwalenie zasad gramatyki i ortografii.