Charków

Stowarzyszenie Szkoły Języka i Kultury Polskiej po raz kolejny wysłało wykładowców na Ukrainę, a ściślej – do jej wschodniej części. Tym razem do Charkowa i Doniecka pojechały dr Joanna Przyklenk i dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, które od 7 do 15 października prowadziły seminaria, wykłady oraz zajęcia lektoratowe dla ukraińskich studentów i – jak się okazało – nie tylko studentów, bo w Charkowie i Doniecku języka polskiego chętnie uczą się zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli oraz ludzie starsi. Trudno zresztą te różnice wiekowe dostrzec, bo z takim samym zapałem, zainteresowaniem i otwartością w ćwiczeniach uczestniczyło najmłodsze i najstarsze pokolenie uczących się języka polskiego.
Gości z Polski podjął Konsul Generalny Rzeczypospolitej, Jan Granat, który przedstawił aktualną sytuację w nauczaniu języka polskiego jako obcego na obszarze kompetencji Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, tj. w siedmiu obwodach – charkowskim, dniepropietrowskim, donieckim, ługańskim, połtawskim, sumskim i zaporoskim – co stanowi niemal 1/3 terytorium Ukrainy. Wielu szczegółowych informacji na temat popularności polszczyzny wśród Ukraińców, a stąd rosnącego zapotrzebowania na merytoryczne i dydaktyczne wsparcie ze strony polskiej, udzieliły gościom z Uniwersytetu Śląskiego panie: Halina Granat (Konsul ds. Karty Polaka) oraz Anita Staszkiewicz (Wicekonsul ds. prawno-konsularnych).
W Charkowie wykładowczynie spotkały się ze słuchaczami Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S. Skovorody.
Zaproponowana tematyka zajęć żywo zainteresowała osoby studiujące język polski. Wyrazy sympatii płynęły nie tylko ze strony studentów, którzy mieli rzadko nadarzającą się w tym rejonie Ukrainy okazję do rozmowy z „native speakerem” języka polskiego. Profesor Wasyl Sagan wyraził ogromną wdzięczność za przeprowadzone zajęcia i wielokrotnie podkreślał, że przyjazd wykładowców z katowickiej uczelni, na których tak się czeka w Charkowie, jest zawsze w życiu środowiska akademickiego ważnym i zapadającym w pamięć wydarzeniem. Z kolei pani Helena Mishenko – prowadząca na co dzień lekcje języka polskiego na charkowskim uniwersytecie – zaznaczyła, iż ważnym dla niej doświadczeniem była obserwacja nowoczesnych metod pracy ze studentem.
Słuchacze nie tylko aktywnie uczestniczyli w zajęciach, ale także zaprosili panie doktor na „lekcję historii”, która odbyła się na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Pjatichatkach, na którym spoczywają oficerowie Wojska Polskiego i innych formacji militarnych II Rzeczypospolitej. Wizyta na cmentarzu i złożenie kwiatów przez studentów oraz gości z Polski dostarczyły wszystkim chwil zadumy i prawdziwego wzruszenia.
Działające od 1991 roku Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie zaprosiło dr Joannę Przyklenk i dr Katarzynę Sujkowską-Sobisz na spotkania lektoratowe z uczestnikami kursów języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Były to warsztaty zarówno z kursantami początkującymi, jak i biegle mówiącymi po polsku. Słuchacze z dobrą znajomością języka polskiego byli bardzo zainteresowani zmianami językowymi o podłożu kulturowym we współczesnej polszczyźnie. Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie, pani Józefa Czernijenko, serdecznie dziękowała za prowadzone wykłady i lektoraty. Studenci także nie kryli swej sympatii i wdzięczności, zaznaczając, iż podczas zajęć z polskimi wykładowczyniami nauczyli się wielu nowych słów oraz zgłębili m.in. problematykę polskiej etykiety językowej. Spotkania były tym cenniejsze, że stanowiły też okazję do rozmów na temat problemów w dydaktyce języka polskiego jako obcego na terenie Ukrainy. Lekcje języka polskiego prowadzi bowiem w Stowarzyszeniu polska nauczycielka, pani Katarzyna Bąk, absolwentka Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego w Katowicach.
Z Charkowa do Doniecka wyjechały wykładowczynie podbudowane i pełne energii na kolejne spotkania z zainteresowanymi nauką polskiego. Donieck przywitał gości z Polski wietrzną, ale pogodną aurą. Profesor Aleksander Makiejew, dziekan Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej okazał się nie tylko życzliwym gospodarzem, ale i wielkim admiratorem Polski. Jak się później okazało, nie tylko Pan Profesor ciepło myśli o naszym kraju. O tym, jak bardzo popularny jest język polski we wschodniej Ukrainie, niech świadczy to, że na lektorat z polskiego dla początkujących zapisało się aż 140 osób. Niestety, na PWT pracuje tylko jedna lektorka języka polskiego, nie ma więc możliwości otwarcia więcej niż 2 grup lektoratu dla początkujących. „Nie chcemy nikomu odmawiać możliwości nauki języka polskiego – mówi Beata Gawlik, nauczycielka polskiego – dlatego w jednej grupie lektoratowej mam prawie 70 osób”. O tym, jak prowadzi się lektorat z tak liczną grupą przekonały się zarówno dr Joanna Przyklenk, jak i dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, których wysiłek dydaktyczny został doceniony przez ukraińskich studentów i nagrodzony oklaskami.
A po zajęciach studenci Polskiego Wydziały Technicznego Politechniki Donieckiej z dumą pokazywali wykładowczyniom swoje rodzinne miasto. Z zaangażowanie opowiadali historię Doniecka nazywanego niegdyś „miastem róż”. Szerokie ulice, monumentalne budynki, wspaniałe widoki zrobiły wrażenie na obu paniach.
Po powrocie do Charkowa dr Joanna Przyklenk i dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz po raz kolejny doświadczyły tego, jak duże jest zainteresowanie nauką języka polskiego na Ukrainie. W Konsulacie Generalnym RP w Charkowie Pani konsul Anita Staszkiewicz zorganizowała spotkanie z dyrektorem wydawnictwa „Ranok”. Szefowie wydawnictwa, przekonani o absolutnej konieczności wydawania podręczników do nauki języka polskiego na Ukrainie, konsultowali z paniami doktor zarówno zakres i intensywność kształconych w podręcznikach umiejętności, jak i ich szatę graficzną.

     Wyjazd wykładowczyń był możliwy dzięki dotacji Kancelarii Senatu RP.