Pierwsze koty za płoty

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego od 3 września br. gości grupę ponad 30 cudzoziemców, którzy w ramach programu Erasmus będą studiować w Polsce w roku akademickim 2009/2010. Do Katowic przyjechali studenci z 10 krajów Unii Europejskiej, aby uczestniczyć w intensywnym kursie języka polskiego. Uroczyste otwarcie kursu odbyło się czwartek, 3 września, w Sali Rady Wydziału im. Z. J. Nowaka w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach. Inaugurację poprowadziła dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.
     Intensywny kurs języka polskiego dla studentów programu ERASMUS podejmujących studia w Polsce organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej co roku na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Obcokrajowcy podczas kursu adaptacyjnego uczą się języka polskiego, poznają polskie realia oraz zapoznają się ze specyfiką organizacji studiów na polskich uczelniach. Na zajęciach studenci zdobędą umiejętności językowe, które pozwolą im radzić sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych oraz nauczą się podstawowych reguł polskiej gramatyki. Ponadto podczas spotkań seminaryjnych będą mieli możliwość zapoznania się z polską kulturą, tradycjami i zwyczajami. W godzinach popołudniowych uczestnicy kursu wezmą udział w wykładach oraz grach i zabawach językowych, takich jak: karaoke, teatrzyk poezji itp. Zostanie też zorganizowane Spotkanie Narodów, w czasie którego studenci prezentują pozostałym uczestnikom kursu swój kraj, kulturę i tradycje.
   W tym roku Szkoła gości studentów pochodzących z 10 krajów Unii Europejskiej i krajów kandydujących: Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Dla uczestników kursu poza zajęciami językowymi oraz seminariami, przygotowany został także program krajoznawczy. Cudzoziemcy zwiedzą Kraków, Oświęcim i Wisłę. Podczas pobytu w Katowicach odwiedzą m.in. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Planetarium, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Hansa Klossa oraz Centrum Sztuki Filmowej.
     W zawiązku z tym, że zagranicznych studentów interesują kwestie polityczne i społeczne Polski, zorganizowane zostanie dla nich spotkanie z dr. Janem Olbrychtem, posłem do Parlamentu Europejskiego.
     „Bardzo cieszy nas, że Szkoła może po raz kolejny organizować intensywny kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus. Przez kila tygodni obcokrajowcy, poświęcając część swoich wakacji, będą uczyć się języka polskiego oraz zdobywać wiedzę z zakresu historii Polski, wybranych zagadnień polskiej kultury. Ponadto będą uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami świata polityki, nauki i kultury. Jednak nie zapominamy, że dla studentów jest to czas wakacji, dlatego uczestnicy programu będą mieli możliwość poznania turystycznych atrakcji Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Beskidu i Małopolski. Mamy nadzieję, że podczas tego kursu zawiążą się przyjaźnie, a studenci, choć w październiku podejmą naukę na różnych uniwersytetach w Polsce, często wracać będą na Uniwersytet Śląski do Katowic” – mówiła dr Aleksandra Achtelik.